Người online: 573
   Kết quả tìm được: 44    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Văn Thắng 12/9/1973 Nam Điện Biên
2 Vũ Hồng Thanh 19/4/1962 Nam Quảng Ninh
3 Phạm Văn Thịnh 13/12/1981 Nam Bắc Giang
4 Bùi Thị Quỳnh Thơ 28/8/1976 Nữ Hà Tĩnh
5 Trần Văn Tiến 5/5/1962 Nam Vĩnh Phúc
6 Ngô Văn Tuấn 2/8/1971 Nam Hoà Bình
7 Nguyễn Anh Tuấn 26/11/1979 Nam Bắc Ninh
8 Trần Anh Tuấn 2/7/1974 Nam TP Hồ Chí Minh
9 Lê Quang Tùng 30/10/1971 Nam Quảng Trị
10 Nguyễn Kim Tuyến 10/12/1977 Nữ Tiền Giang

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10