Người online: 1924

Họ và tên: Nguyễn Văn Thân

Tên thường gọi: Nguyễn Văn Thân

Ngày sinh: 2/2/1955

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ , Thái Bình

Trình độ chính trị: Trung cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành vật lý khí quyển; Tiến sĩ chuyên ngành khoa học tự nhiên

Nghề nghiệp, chức vụ : Chủ tịch Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Ba Lan; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Nơi làm việc: Chủ tịch Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Đoàn ĐBQH: Thái Bình

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không