Lượt truy cập: 1235528982
Người online: 787
   Kết quả tìm được: 44    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 490

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Hà Hồng Hạnh 18/11/1976 Nữ Khánh Hoà
2 Phan Đức Hiếu 19/5/1974 Nam Thái Bình
3 Lại Văn Hoàn 8/1/1974 Nam Thái Bình
4 Hà Sỹ Huân 16/6/1978 Nam Bắc Kạn
5 Lê Mạnh Hùng 24/10/1973 Nam Cà Mau
6 Nguyễn Mạnh Hùng 15/7/1975 Nam TP Cần Thơ
7 Đặng Ngọc Huy 25/12/1975 Nam Quảng Ngãi
8 Đặng Quốc Khánh 2/9/1976 Nam Hà Giang
9 Vũ Tiến Lộc 1/1/1960 Nam TP Hà Nội
10 Nguyễn Quốc Luận 29/10/1975 Nam Yên Bái

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10