Người online: 155

Họ và tên: Trần Hoàng Ngân

Tên thường gọi: Trần Hoàng Ngân

Ngày sinh: 26/10/1964

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Nhị Quý, huyện Cai Lậy , Tiền Giang

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tín dụng ngân hàng, ngoại ngữ; Tiến sĩ chuyên ngành kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Thành ủy viên, Trợ lý Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Thành ủyThành phố Hồ Chí Minh

Ngày vào đảng: 25/12/1985

Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII, XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không