Lượt truy cập: 14635334
Người online: 354

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 494    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Lê Minh Chuẩn 2/4/1965 Nam Quảng Ninh
2 Hoàng Đình Chung 24/2/1966 Nam Tây Ninh
3 Huỳnh Thành Chung 21/8/1968 Nam Bình Phước
4 Nguyễn Văn Chương 2/9/1950 Nam TP Hồ Chí Minh
5 Bùi Ngọc Chương 4/9/1960 Nam Cà Mau
6 Sùng Thìn Cò 13/6/1959 Nam Hà Giang
7 Nguyễn Thành Công 10/7/1984 Nam Ninh Bình
8 Lưu Thành Công 14/5/1961 Nam Vĩnh Long
9 Võ Kim Cự 19/5/1957 Nam Hà Tĩnh Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XIV đối với ông Võ Kim Cự vì bị thi hành kỳ luật và đã có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu vì lý do sức khỏe
10 Phạm Đình Cúc 6/5/1964 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10