Lượt truy cập: 12411358
Người online: 68

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIII - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 500    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Linh mục Trần Mạnh Cường 25/10/1942 Nam Đắc Lắk
2 Hà Hùng Cường 11/8/1953 Nam Quảng Bình
3 Nguyễn Quốc Cường 6/5/1952 Nam Bắc Giang
4 Phạm Văn Cường 10/1/1957 Nam Lào Cai
5 Phạm Trường Dân 1/4/1956 Nam Quảng Nam
6 Thạch Thị Dân 12/6/1970 Nữ Trà Vinh
7 Huỳnh Ngọc Đáng 26/4/1958 Nam Bình Dương
8 Phùng Khắc Đăng 15/8/1945 Nam Sơn La
9 Nguyễn Văn Danh 15/5/1962 Nam Tiền Giang
10 Hồ Thị Cẩm Đào 12/6/1972 Nữ Sóc Trăng

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10