Người online: 179

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 499    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Quản Minh Cường 26/6/1969 Nam Đồng Nai
2 Nguyễn Hữu Đàn 28/5/1974 Nam Quảng Trị
3 Nguyễn Văn Danh 12/7/1962 Nam Tiền Giang
4 Ngô Thanh Danh 20/10/1965 Nam Đắk Nông
5 Nguyễn Văn Dành 11/11/1966 Nam Bình Dương
6 Châu Quỳnh Dao 18/5/1977 Nữ Kiên Giang
7 Lê Quang Đạo 23/3/1971 Nam Phú Yên
8 Nguyễn Xuân Dắt 14/1/1967 Nam Sóc Trăng
9 Phạm Thị Hồng Diễm 1/1/1979 Nữ Trà Vinh
10 Triệu Thị Ngọc Diễm 2/2/1985 Nữ Sóc Trăng

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10