Lượt truy cập: 14626648
Người online: 132

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 39    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Trần Hồng Nguyên 26/5/1969 Nữ Bình Thuận
2 Lê Thị Nguyệt 2/6/1963 Nữ Vĩnh Phúc
3 Vũ Thị Nguyệt 11/12/1983 Nữ Hưng Yên
4 Đinh Văn Nhã 27/6/1960 Nam Phú Yên
5 Phùng Xuân Nhạ 3/6/1963 Nam Bình Định
6 Y Nhàn 26/7/1983 Nữ Kon Tum
7 Phạm Trọng Nhân 20/3/1972 Nam Bình Dương
8 Nguyễn Thiện Nhân 12/6/1953 Nam TP Hồ Chí Minh
9 Huỳnh Cao Nhất 29/11/1970 Nam Bình Định
10 K` Nhiễu 13/7/1972 Nam Lâm Đồng

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10