Lượt truy cập: 11830333
Người online: 379

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIII - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 41    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Hồ Trọng Ngũ  (Hoàng Trọng) 12/1/1958 Nam Vĩnh Long
2 Dương Ngọc Ngưu 14/7/1954 Nam Điện Biên
3 Quàng Thị Nguyên 19/1/1984 Nữ Sơn La
4 Lê Thị Nguyệt 2/6/1963 Nữ Vĩnh Phúc
5 Vũ Thị Nguyệt 11/12/1983 Nữ Hưng Yên
6 Đinh Văn Nhã 27/6/1960 Nam Phú Yên
7 Trần Đình Nhã 18/1/1955 Nam Thừa Thiên - Huế
8 Võ Tuấn Nhân 6/3/1963 Nam Quảng Ngãi
9 Nguyễn Thiện Nhân 12/6/1953 Nam Bắc Giang Tại Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 6 khóa VII, đồng chí được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VII
10 Phạm Trọng Nhân 20/3/1972 Nam Bình Dương

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10