Lượt truy cập: 12514610
Người online: 158

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIII - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 16    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Trương Thị Mai 23/1/1958 Nữ Lâm Đồng
2 Âu Thị Mai 25/3/1978 Nữ Tuyên Quang
3 Đinh Thị Bạch Mai 22/11/1960 Nữ TP Hồ Chí Minh
4 Trần Thanh Mẫn 12/8/1962 Nam TP Cần Thơ
5 Ngô Đức Mạnh 1/10/1960 Nam Bình Thuận
6 Đồng Hữu Mạo 1/3/1954 Nam Thừa Thiên - Huế
7 Trần Bình Minh 26/12/1958 Nam Bạc Liêu
8 Phạm Bình Minh 26/3/1959 Nam Quảng Ninh
9 Ngô Văn Minh 5/9/1959 Nam Quảng Nam
10 Ngô Thị Minh 26/1/1964 Nữ Quảng Ninh

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10