Người online: 2880

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 27    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Phan Văn Mãi 25/2/1973 Nam TP Hồ Chí Minh
2 Lâm Văn Mẫn 10/12/1970 Nam Sóc Trăng
3 Trần Thanh Mẫn 12/8/1962 Nam Hậu Giang Ngày 20/5/2024, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 118/2024/QH15 bầu ông Trần Thanh Mẫn giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội
4 Cầm Thị Mẫn 12/11/1970 Nữ Thanh Hoá
5 Lê Quang Mạnh 14/4/1974 Nam TP Cần Thơ
6 Nguyễn Văn Mạnh 15/4/1978 Nam Vĩnh Phúc
7 Khang Thị Mào 5/9/1986 Nữ Yên Bái
8 Trần Quang Minh 25/11/1976 Nam Quảng Bình
9 Hà Đức Minh 28/4/1987 Nam Lào Cai
10 Trần Nhật Minh 9/4/1970 Nam Nghệ An

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10