Người online: 507

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 27    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Duy Minh 26/7/1982 Nam TP Đà Nẵng
2 Đinh Ngọc Minh 3/5/1967 Nam Cà Mau
3 Trần Hồng Minh 4/11/1967 Nam Cao Bằng
4 Phạm Bình Minh 26/3/1959 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Thôi làm nhiệm vụ ĐBQH khóa XV theo Nghị quyết số 77/2023/QH15 ngày 05/01/2023 của Quốc hội; Miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 theo Nghị quyết số 78/2023/QH15 ngày 5/01/2023 của Quốc hội
5 Hồ Thị Minh 23/9/1976 Nữ Quảng Trị
6 Lại Xuân Môn 29/11/1963 Nam Cao Bằng
7 Giàng Páo Mỷ 22/12/1963 Nữ Lai Châu

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10