Lượt truy cập: 28445301
Người online: 172

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 27    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 494

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Duy Minh 26/7/1982 Nam TP Đà Nẵng
2 Đinh Ngọc Minh 3/5/1967 Nam Cà Mau
3 Trần Hồng Minh 4/11/1967 Nam Cao Bằng
4 Phạm Bình Minh 26/3/1959 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu
5 Hồ Thị Minh 23/9/1976 Nữ Quảng Trị
6 Lại Xuân Môn 29/11/1963 Nam Cao Bằng
7 Giàng Páo Mỷ 22/12/1963 Nữ Lai Châu

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10