Người online: 821

Họ và tên: Âu Thị Mai

Tên thường gọi: Âu Thị Mai

Ngày sinh: 25/3/1978

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Sán Chay (Cao Lan-Sán Chỉ)

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Vân Sơn, huyện Sơn Dương , Tuyên quang

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành văn hóa dân tộc; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý văn hóa

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

Nơi làm việc: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang

Ngày vào đảng: 5/8/2006

Đoàn ĐBQH: Tuyên Quang

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII, XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không