Lượt truy cập: 26334695
Người online: 275

Họ và tên: Lưu Bá Mạc

Tên thường gọi: Lưu Bá Mạc

Ngày sinh: 21/10/1980

Giới tính: Nam

Dân tộc: Nùng

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Điềm He, huyện Văn Quan , Lạng Sơn

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành sư phạm vật lý; Thạc sĩ chuyên ngành khoa học và công nghệ giáo dục; Tiến sĩ vật lý

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn

Nơi làm việc: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn

Ngày vào đảng: 17/11/2015

Đoàn ĐBQH: Lạng Sơn

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không