Lượt truy cập: 13409584
Người online: 230

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 42    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 483

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Trần Văn Cường 10/11/1964 Nam Đồng Tháp
2 Bùi Văn Cường 18/6/1965 Nam Đắk Lắk

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10