Người online: 394

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 36    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 488

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Hoàng Duy Chinh 15/9/1968 Nam Bắc Kạn
2 Phạm Thúy Chinh 15/1/1970 Nữ Hà Giang
3 Hoàng Đức Chính 16/5/1981 Nam Hoà Bình
4 Phạm Minh Chính 10/12/1958 Nam TP Cần Thơ
5 Nguyễn Hữu Chính 7/11/1963 Nam TP Hà Nội
6 Lê Quốc Chỉnh 1/12/1968 Nam Nam Định
7 Lê Minh Chuẩn 2/4/1965 Nam Quảng Ninh Thôi làm nhiệm vụ ĐBQH khóa XV theo Nghị quyết số 77/2023/QH15 ngày 05/01/2023 của Quốc hội. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
8 Thái Thị An Chung 10/11/1973 Nữ Nghệ An
9 Huỳnh Thành Chung 21/8/1968 Nam Bình Phước
10 Cầm Hà Chung 23/10/1975 Nam Phú Thọ

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10