Người online: 584

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 36    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Trần Đình Chung 25/8/1967 Nam TP Đà Nẵng
2 Vũ Thanh Chương 9/5/1968 Nam TP Hải Phòng
3 Hoàng Anh Công 28/3/1971 Nam Thái Nguyên
4 Nguyễn Thành Công 10/7/1984 Nam Ninh Bình
5 Trương Xuân Cừ 5/10/1960 Nam TP Hà Nội
6 Chá A Của 14/11/1974 Nam Sơn La
7 Nguyễn Tân Cương 12/2/1966 Nam Bình Dương
8 Nguyễn Phú Cường 19/6/1967 Nam Đồng Nai Đã được Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội và cho thôi làm ĐBQH khóa XV theo Nghị quyết số 85/2023/QH15 ngày 22/5/2023 của Quốc hội
9 Lương Văn Cường  (Lương Cường) 15/8/1957 Nam Thanh Hoá
10 Nguyễn Mạnh Cường 14/1/1967 Nam Quảng Bình

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10