Lượt truy cập: 12654734
Người online: 80

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIII - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 35    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Uông Chu Lưu 20/7/1955 Nam Thanh Hoá
2 Lù Thị Lừu 2/7/1975 Nữ Lào Cai
3 Đặng Đình Luyến 3/3/1957 Nam Khánh Hoà
4 Phan Trung Lý 20/12/1954 Nam Nghệ An
5 Đặng Công Lý 15/5/1960 Nam Bình Định

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10