Lượt truy cập: 14266155
Người online: 58

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 33    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Uông Chu Lưu 20/7/1955 Nam Thanh Hoá
2 Lò Thị Luyến 2/2/1974 Nữ Điện Biên
3 Hầu Văn Lý 8/7/1967 Nam Hà Giang

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10