Lượt truy cập: 16903140
Người online: 576

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 31    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Thị Lan 10/5/1974 Nữ TP Hà Nội
2 Phạm Khánh Phong Lan 17/5/1970 Nữ TP Hồ Chí Minh
3 Hoàng Thị Thúy Lan 6/5/1966 Nữ Vĩnh Phúc
4 Nguyễn Thị Lệ 26/9/1967 Nữ TP Hồ Chí Minh
5 Sùng A Lềnh 16/8/1975 Nam Lào Cai
6 Leo Thị Lịch 23/9/1969 Nữ Bắc Giang
7 Hoàng Văn Liên 19/8/1965 Nam Long An
8 Cao Mạnh Linh 23/1/1982 Nam Thanh Hoá
9 Bố Thị Xuân Linh 1/3/1970 Nữ Bình Thuận
10 Lê Thị Ngọc Linh 22/7/1982 Nữ Bạc Liêu

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10