Lượt truy cập: 16903206
Người online: 535

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 31    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Vũ Hồng Luyến 29/3/1983 Nữ Hưng Yên

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10