Lượt truy cập: 16903171
Người online: 545

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 31    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Vũ Tiến Lộc 1/1/1960 Nam TP Hà Nội
2 Nguyễn Văn Lợi 23/8/1961 Nam Bình Dương
3 Vũ Ngọc Long 23/8/1971 Nam Bình Phước
4 Lê Thành Long 23/9/1963 Nam Kiên Giang
5 Nguyễn Thanh Long 3/9/1966 Nam Vĩnh Long
6 Nguyễn Công Long 5/4/1970 Nam Đồng Nai
7 Nguyễn Quốc Luận 29/10/1975 Nam Yên Bái
8 Phan Viết Lượng 1/2/1967 Nam Bình Phước
9 Lê Trường Lưu 23/1/1963 Nam Thừa Thiên - Huế
10 Lò Thị Luyến 2/2/1974 Nữ Điện Biên

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10