Lượt truy cập: 14626398
Người online: 72

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 17    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Đinh Tiến Dũng 10/5/1961 Nam Ninh Bình
2 Nguyễn Chí Dũng 5/8/1960 Nam Quảng Trị
3 Bùi Đặng Dũng 20/10/1960 Nam Kiên Giang
4 Phan Xuân Dũng 20/5/1960 Nam Ninh Thuận
5 Phạm Quang Dũng  (Phạm Văn Nấng) 12/4/1954 Nam Nam Định
6 Nguyễn Quang Dũng 1/1/1966 Nam Quảng Nam
7 Nguyễn Việt Dũng 1/11/1965 Nam TP Hồ Chí Minh

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10