Lượt truy cập: 12294560
Người online: 44

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIII - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 21    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Võ Thị Dung 2/6/1960 Nữ TP Hồ Chí Minh
2 Bùi Trí Dũng 20/5/1957 Nam An Giang
3 Hoàng Ngọc Dũng 1/7/1961 Nam Sơn La
4 Nguyễn Anh Dũng 21/10/1959 Nam Bắc Giang
5 Trần Tiến Dũng 25/8/1954 Nam Hà Tĩnh
6 Nguyễn Tấn Dũng  (Ba Dũng) 17/11/1949 Nam TP Hải Phòng
7 Phan Xuân Dũng 20/5/1960 Nam Ninh Thuận
8 Bùi Đặng Dũng 20/10/1960 Nam Kiên Giang
9 Trần Trí Dũng 20/3/1959 Nam Trà Vinh
10 Huỳnh Tuấn Dương 27/1/1962 Nam Hải Dương

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10