Người online: 36

Họ và tên: Lê Văn Dũng

Tên thường gọi: Lê Văn Dũng

Ngày sinh: 20/10/1966

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Quế Bình, huyện Hiệp Đức , Quảng Nam

Trình độ chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kinh tế nông nghiệp, chính trị

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam, Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Quảng Nam

Ngày vào đảng: 27/10/1987

Đoàn ĐBQH: Quảng Nam

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không