Người online: 950

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 28    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Ngô Thanh Danh 20/10/1965 Nam Đắk Nông
2 Nguyễn Văn Danh 12/7/1962 Nam Tiền Giang
3 Nguyễn Văn Dành 11/11/1966 Nam Bình Dương
4 Châu Quỳnh Dao 18/5/1977 Nữ Kiên Giang
5 Nguyễn Xuân Dắt 14/1/1967 Nam Sóc Trăng
6 Phạm Thị Hồng Diễm 1/1/1979 Nữ Trà Vinh
7 Triệu Thị Ngọc Diễm 2/2/1985 Nữ Sóc Trăng
8 Nguyễn Hồng Diên 16/3/1965 Nam TP Hải Phòng
9 Đàm Minh Diện 7/2/1970 Nam Cao Bằng
10 Thái Quỳnh Mai Dung 15/5/1977 Nữ Vĩnh Phúc

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10