Lượt truy cập: 13596295
Người online: 176

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 42    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 483

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Hà Ngọc Chiến 11/12/1957 Nam Cao Bằng
2 Đỗ Văn Chiến 10/11/1962 Nam Tuyên Quang
3 Nguyễn Nhân Chiến 20/2/1960 Nam Bắc Ninh
4 Nguyễn Văn Chiến  (Nguyễn Chiến) 23/1/1963 Nam TP Hà Nội
5 Ngô Hồng Chiều 25/7/1961 Nam Đồng Tháp
6 Trần Quang Chiểu 29/12/1958 Nam Nam Định
7 Hoàng Duy Chinh 15/9/1968 Nam Bắc Kạn
8 Phạm Minh Chính 10/12/1958 Nam Quảng Ninh
9 Nguyễn Hữu Chính 7/11/1963 Nam TP Hà Nội
10 K` Choi 2/2/1958 Nam Đắk Nông

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10