Người online: 479

Họ và tên: Phạm Minh Chính

Tên thường gọi: Phạm Minh Chính

Ngày sinh: 10/12/1958

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc , Thanh Hoá

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp (kết cấu thép); Tiến sĩ chuyên ngành luật, khoa học an ninh

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Nơi làm việc: Văn phòng Chính phủ

Ngày vào đảng: 25/12/1986

Đoàn ĐBQH: TP Cần Thơ

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không