Lượt truy cập: 12134250
Người online: 132

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIII - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 500    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Văn Giàu 8/12/1957 Nam An Giang
2 Phạm Văn Gòn 20/4/1956 Nam TP Hồ Chí Minh
3 Lâm Lệ Hà 20/10/1965 Nữ Kiên Giang
4 Chu Sơn Hà 25/8/1956 Nam TP Hà Nội
5 Nguyễn Thị Hồng Hà 28/6/1959 Nữ TP Hà Nội
6 Phạm Hồng Hà 20/1/1958 Nam Nam Định
7 Trần Hồng Hà 2/8/1966 Nam Vĩnh Phúc
8 Vũ Hải Hà 1/3/1969 Nam Đồng Nai
9 Nguyễn Vinh Hà 1/8/1960 Nam Kon Tum
10 Phạm Văn Hà 1/9/1960 Nam Nghệ An

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10