Lượt truy cập: 12629014
Người online: 104

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIII - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 3    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Cao Thị Xuân 18/9/1969 Nữ Thanh Hoá
2 Trịnh Xuyên 7/12/1958 Nam Thanh Hoá
3 Bùi Văn Xuyền 14/7/1959 Nam Thái Bình

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10