Lượt truy cập: 14087172
Người online: 99

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 7    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Thanh Xuân 6/10/1962 Nam TP Cần Thơ
2 Võ Thị Ánh Xuân 8/1/1970 Nữ An Giang
3 Tráng Thị Xuân 10/6/1969 Nữ Sơn La
4 Cao Thị Xuân 18/9/1969 Nữ Thanh Hoá
5 Lê Thị Thanh Xuân 15/12/1977 Nữ Đắk Lắk
6 Nguyễn Thị Xuân 25/10/1967 Nữ Đắk Lắk
7 Bùi Văn Xuyền 14/7/1959 Nam Thái Bình

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10