Người online: 277

Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Xuân

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Ngọc Xuân

Ngày sinh: 29/9/1985

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên , Bình Dương

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành hành chính học; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý hành chính công

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên; Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Bình Dương, Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bình Dương

Ngày vào đảng: 14/12/2009

Đoàn ĐBQH: Bình Dương

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không