Người online: 254

Họ và tên: Thái Thu Xương

Tên thường gọi: Thái Thu Xương

Ngày sinh: 31/12/1975

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đông Phước A, huyện Châu Thành , Hậu Giang

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành hành chính học

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Nơi làm việc: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Ngày vào đảng: 1/8/2002

Đoàn ĐBQH: Hậu Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không