Lượt truy cập: 12648928
Người online: 201

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIII - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 27    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Văn Pha 24/10/1961 Nam Nam Định
2 Cao Đức Phát 25/5/1956 Nam Đắc Lắk
3 Đặng Thuần Phong 8/7/1964 Nam Bến Tre
4 Phạm Hồng Phong 22/4/1962 Nam Hậu Giang
5 Đinh Tiên Phong 21/12/1956 Nam Thanh Hoá
6 Lê Đông Phong 15/10/1960 Nam TP Hồ Chí Minh
7 Tòng Thị Phóng 10/2/1954 Nữ Đắc Lắk
8 Bùi Đức Phú 6/7/1956 Nam Thừa Thiên - Huế
9 Giàng Seo Phử 16/11/1951 Nam Lào Cai
10 Nguyễn Xuân Phúc 20/7/1954 Nam Quảng Nam

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10