Lượt truy cập: 23816658
Người online: 319

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 21    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 494

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Xuân Phúc 20/7/1954 Nam TP Hồ Chí Minh Miễn nhiệm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026; Thôi làm nhiệm vụ ĐBQH khóa XV theo Nghị quyết số 83/2023/QH15 ngày 18/01/2023 của Quốc hội
2 Dương Văn Phước 29/5/1967 Nam Quảng Nam
3 Trần Thị Thu Phước 20/10/1976 Nữ Kon Tum
4 Huỳnh Thanh Phương 4/5/1978 Nam Tây Ninh
5 Nguyễn Thị Mai Phương 10/8/1970 Nữ Gia Lai
6 Đặng Xuân Phương 25/11/1974 Nam Nghệ An
7 Trần Quang Phương 6/5/1961 Nam Quảng Ngãi
8 Lò Việt Phương 17/6/1973 Nam Sơn La
9 Phan Thị Thanh Phương 29/2/1984 Nữ TP Hồ Chí Minh
10 Nguyễn Thanh Phương 3/4/1965 Nam TP Cần Thơ

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10