Người online: 769

Họ và tên: Dương Bình Phú

Tên thường gọi: Dương Bình Phú

Ngày sinh: 25/8/1969

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa , Phú Yên

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kinh tế; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý khoa học và công nghệ

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên

Nơi làm việc: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên

Ngày vào đảng: 28/1/2003

Đoàn ĐBQH: Phú Yên

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không