Lượt truy cập: 13374632
Người online: 170
  • ĐBQH KHÓA XIV
  • Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
   Kết quả tìm được: 42    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Như So 23/8/1957 Nam Bắc Ninh
2 Nguyễn Việt Thắng 1/11/1948 Nam Bến Tre
3 Dương Quang Thành 15/7/1962 Nam TP Hà Nội
4 Đặng Thị Phương Thảo 21/7/1984 Nữ Nam Định
5 Lê Minh Thông 20/12/1961 Nam Thanh Hoá Đã từ trần ngày 31/8/2018
6 Nguyễn Thị Xuân Thu 12/4/1961 Nữ Khánh Hoà
7 Nguyễn Phi Thường 7/5/1971 Nam TP Hà Nội
8 Ma Thị Thúy 3/10/1978 Nữ Tuyên Quang
9 Nguyễn Thị Lệ Thủy 31/1/1968 Nữ Bến Tre
10 Vũ Thị Thủy 23/7/1966 Nữ Hải Dương

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10