Người online: 3004
  • ĐBQH KHÓA XV
  • Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
   Kết quả tìm được: 45    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Như So 23/8/1957 Nam Bắc Ninh
2 Nguyễn Ngọc Sơn 25/5/1975 Nam Hải Dương
3 Lã Thanh Tân 2/10/1967 Nam TP Hải Phòng
4 Phạm Hùng Thắng 17/5/1974 Nam Hà Nam
5 Vương Quốc Thắng 14/5/1975 Nam Quảng Nam
6 Nguyễn Văn Thi 11/4/1968 Nam Bắc Giang
7 Tạ Đình Thi 24/9/1973 Nam TP Hà Nội
8 Nguyễn Phi Thường 7/5/1971 Nam TP Hà Nội
9 Nguyễn Thị Lệ Thủy 31/1/1968 Nữ Bến Tre
10 Huỳnh Minh Tuấn 10/10/1980 Nam Đồng Tháp

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10