Người online: 925
  • ĐBQH KHÓA XV
  • Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
   Kết quả tìm được: 45    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Phan Xuân Dũng 20/5/1960 Nam Ninh Thuận
2 Nguyễn Văn Dương 3/12/1967 Nam Tiền Giang
3 Phạm Đại Dương 6/2/1974 Nam Phú Yên
4 Lê Hoàng Hải 2/8/1970 Nam Đồng Nai
5 Ngô Đông Hải 25/10/1970 Nam Thái Bình
6 Đỗ Thị Thu Hằng 7/6/1971 Nữ Đồng Nai
7 Hoàng Thị Thu Hiền 10/11/1975 Nữ Nghệ An
8 Nguyễn Công Hoàng 26/11/1974 Nam Thái Nguyên
9 Nguyễn Chu Hồi 15/5/1952 Nam TP Hải Phòng
10 Nguyễn Quang Huân 20/12/1964 Nam Bình Dương

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10