Lượt truy cập: 14262926
Người online: 76
  • ĐBQH KHÓA XIV
  • Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
   Kết quả tìm được: 42    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Tuấn Anh 11/8/1975 Nam Long An
2 Nguyễn Quốc Bình 22/6/1959 Nam TP Hà Nội
3 Mai Sỹ Diến 20/7/1963 Nam Thanh Hoá
4 Nguyễn Việt Dũng 1/11/1965 Nam TP Hồ Chí Minh
5 Phan Xuân Dũng 20/5/1960 Nam Ninh Thuận
6 Thái Trường Giang 15/7/1971 Nam Cà Mau
7 Nguyễn Vinh Hà 1/8/1960 Nam Kon Tum
8 Nguyễn Hồng Hải 5/6/1973 Nam Bình Thuận
9 Đỗ Thị Thu Hằng 7/6/1971 Nữ Đồng Nai
10 Trần Xuân Hùng 25/12/1959 Nam Hà Nam

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10