Người online: 576

Họ và tên: Nguyễn Thị Lan Anh

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Lan Anh

Ngày sinh: 18/5/1981

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Văn Khê, huyện Mê Linh , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành trồng trọt; Tiến sĩ chuyên ngành khoa học cây trồng

Nghề nghiệp, chức vụ : Trưởng khoa Nông Lâm - Xây dựng, trường Cao đẳng Lào Cai

Nơi làm việc: Trường Cao đẳng Lào Cai

Ngày vào đảng: 21/10/2003

Đoàn ĐBQH: Lào Cai

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không