Người online: 913
  • ĐBQH KHÓA XV
  • Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
   Kết quả tìm được: 45    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Vũ Thị Liên Hương 1/6/1972 Nữ Quảng Ngãi
2 Lê Quang Huy 19/9/1966 Nam Bình Thuận
3 Trần Văn Khải 15/9/1975 Nam Hà Nam
4 Nguyễn Thị Lan 10/5/1974 Nữ TP Hà Nội
5 Lưu Bá Mạc 21/10/1980 Nam Lạng Sơn
6 Đào Chí Nghĩa 12/6/1982 Nam TP Cần Thơ
7 Nguyễn Thị Thúy Ngọc 22/7/1982 Nữ Nam Định
8 Lê Quốc Phong 3/5/1978 Nam Đồng Tháp
9 Dương Bình Phú 25/8/1969 Nam Phú Yên
10 Nguyễn Thanh Phương 3/4/1965 Nam TP Cần Thơ

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10