Lượt truy cập: 910144
Người online: 117

     Kết quả tìm được: 13    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 494

 • Họ và tên: Trịnh Xuân An

  Tên thường gọi: Trịnh Xuân An

  Ngày sinh: 16/5/1982

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân , Thanh Hoá

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Cu ba

 • Họ và tên: Nguyễn Phú Cường

  Tên thường gọi: Nguyễn Phú Cường

  Ngày sinh: 19/6/1967

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Tân Phước Khánh, huyện Tân Uyên , Bình Dương

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Tài chính - Kế toán; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Anh

 • Họ và tên: Quản Minh Cường

  Tên thường gọi: Quản Minh Cường

  Ngày sinh: 26/6/1969

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang , Hưng Yên

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành cảnh sát; Tiến sĩ chuyên ngành luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai

 • Họ và tên: Vũ Hải Hà

  Tên thường gọi: Vũ Hải Hà

  Ngày sinh: 1/3/1969

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Hải Anh, huyện Hải Hậu , Nam Định

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành ngôn ngữ (tiếng Anh), luật; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý chính sách công

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; Chủ tịch Liên minh nghị viện thế giới (IPU) Quốc gia Việt Nam; Phó Chủ tịch Tổ chức nghị sĩ hữu nghị Việt Nam; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Cu ba

 • Họ và tên: Lê Hoàng Hải

  Tên thường gọi: Lê Hoàng Hải

  Ngày sinh: 2/8/1970

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Lam Sơn, huyện Đô Lương , Nghệ An

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật; Thạc sĩ chuyên ngành công nghệ thông tin

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên chuyên trách Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Séc

 • Họ và tên: Đỗ Thị Thu Hằng

  Tên thường gọi: Đỗ Thị Thu Hằng

  Ngày sinh: 7/6/1971

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Liêm Chung, huyện Thanh Liêm , Hà Nam

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh; Thạc sĩ chuyên ngành kinh doanh quốc tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp (Tổng công ty Sonadezi)

 • Họ và tên: Đỗ Huy Khánh

  Tên thường gọi: Đỗ Huy Khánh

  Ngày sinh: 30/5/1977

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng , Bắc Giang

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành ngữ văn, giáo dục chính trị; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý giáo dục

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

 • Họ và tên: Nguyễn Công Long

  Tên thường gọi: Nguyễn Công Long

  Ngày sinh: 5/4/1970

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Yên Thạch, huyện Sông Lô , Vĩnh Phúc

  Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Phó Bí thư Chi bộ Tư pháp, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Brasil

 • Họ và tên: Nguyễn Sỹ Quang

  Tên thường gọi: Nguyễn Sỹ Quang

  Ngày sinh: 1/2/1970

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương , Nghệ An

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành an ninh điều tra; Thạc sĩ chuyên ngành luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên,Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

 • Họ và tên: Bùi Xuân Thống

  Tên thường gọi: Bùi Xuân Thống

  Ngày sinh: 17/4/1976

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên , Bình Dương

  Trình độ chuyên môn: Trung cấp Thanh vận; Đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý hành chính công

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai

 • Họ và tên: Thổ Út

  Tên thường gọi: Thổ Út

  Ngày sinh: 26/4/1970

  Dân tộc: Chơ-ro

  Quê quán: Phường Bảo Vinh, thành phố Long Khánh , Đồng Nai

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kinh tế nông lâm, triết học

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai; Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 • Họ và tên: Vũ Hồng Văn

  Tên thường gọi: Vũ Hồng Văn

  Ngày sinh: 3/2/1976

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ , Hưng Yên

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành điều tra tội phạm; Tiến sĩ chuyên ngành luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Như Ý

  Tên thường gọi: Nguyễn Thị Như Ý

  Ngày sinh: 2/11/1973

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương , Lâm Đồng

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên; Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15