Người online: 632

     Kết quả tìm được: 13    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

 • Họ và tên: Trịnh Xuân An

  Tên thường gọi: Trịnh Xuân An

  Ngày sinh: 16/5/1982

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân , Thanh Hoá

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Cu ba

 • Họ và tên: Nguyễn Phú Cường

  Tên thường gọi: Nguyễn Phú Cường

  Ngày sinh: 19/6/1967

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Tân Phước Khánh, huyện Tân Uyên , Bình Dương

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Tài chính - Kế toán; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Anh

 • Họ và tên: Quản Minh Cường

  Tên thường gọi: Quản Minh Cường

  Ngày sinh: 26/6/1969

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang , Hưng Yên

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành cảnh sát; Tiến sĩ chuyên ngành luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai

 • Họ và tên: Vũ Hải Hà

  Tên thường gọi: Vũ Hải Hà

  Ngày sinh: 1/3/1969

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Hải Anh, huyện Hải Hậu , Nam Định

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành ngôn ngữ (tiếng Anh), luật; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý chính sách công

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; Chủ tịch Liên minh nghị viện thế giới (IPU) Quốc gia Việt Nam; Phó Chủ tịch Tổ chức nghị sĩ hữu nghị Việt Nam; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Cu ba

 • Họ và tên: Lê Hoàng Hải

  Tên thường gọi: Lê Hoàng Hải

  Ngày sinh: 2/8/1970

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Lam Sơn, huyện Đô Lương , Nghệ An

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật; Thạc sĩ chuyên ngành công nghệ thông tin

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên chuyên trách Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Séc

 • Họ và tên: Đỗ Thị Thu Hằng

  Tên thường gọi: Đỗ Thị Thu Hằng

  Ngày sinh: 7/6/1971

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Liêm Chung, huyện Thanh Liêm , Hà Nam

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh; Thạc sĩ chuyên ngành kinh doanh quốc tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Dofico)

 • Họ và tên: Đỗ Huy Khánh

  Tên thường gọi: Đỗ Huy Khánh

  Ngày sinh: 30/5/1977

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng , Bắc Giang

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành ngữ văn, giáo dục chính trị; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý giáo dục

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

 • Họ và tên: Nguyễn Công Long

  Tên thường gọi: Nguyễn Công Long

  Ngày sinh: 5/4/1970

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Yên Thạch, huyện Sông Lô , Vĩnh Phúc

  Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Phó Bí thư Chi bộ Tư pháp, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Brasil

 • Họ và tên: Nguyễn Sỹ Quang

  Tên thường gọi: Nguyễn Sỹ Quang

  Ngày sinh: 1/2/1970

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương , Nghệ An

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành an ninh điều tra; Thạc sĩ chuyên ngành luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên,Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

 • Họ và tên: Bùi Xuân Thống

  Tên thường gọi: Bùi Xuân Thống

  Ngày sinh: 17/4/1976

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên , Bình Dương

  Trình độ chuyên môn: Trung cấp Thanh vận; Đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý hành chính công

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai

 • Họ và tên: Thổ Út

  Tên thường gọi: Thổ Út

  Ngày sinh: 26/4/1970

  Dân tộc: Chơ-ro

  Quê quán: Phường Bảo Vinh, thành phố Long Khánh , Đồng Nai

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kinh tế nông lâm, triết học

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai; Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 • Họ và tên: Vũ Hồng Văn

  Tên thường gọi: Vũ Hồng Văn

  Ngày sinh: 3/2/1976

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ , Hưng Yên

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành điều tra tội phạm; Tiến sĩ chuyên ngành luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Như Ý

  Tên thường gọi: Nguyễn Thị Như Ý

  Ngày sinh: 2/11/1973

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương , Lâm Đồng

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên; Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15