Lượt truy cập: 21947182
Người online: 365

Họ và tên: Nguyễn Phú Cường

Tên thường gọi: Nguyễn Phú Cường

Ngày sinh: 19/6/1967

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tân Phước Khánh, huyện Tân Uyên , Bình Dương

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Tài chính - Kế toán; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Anh

Nơi làm việc: Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội

Ngày vào đảng: 5/7/1995

Đoàn ĐBQH: Đồng Nai

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không