Người online: 211

Họ và tên: Bùi Xuân Thống

Tên thường gọi: Bùi Xuân Thống

Ngày sinh: 17/4/1976

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên , Bình Dương

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Thanh vận; Đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý hành chính công

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai

Nơi làm việc: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai

Ngày vào đảng: 3/1/2000

Đoàn ĐBQH: Đồng Nai

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII, XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không