Người online: 1635

Họ và tên: Trịnh Xuân An

Tên thường gọi: Trịnh Xuân An

Ngày sinh: 16/5/1982

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân , Thanh Hoá

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Cu ba

Nơi làm việc: Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Ngày vào đảng: 28/6/2003

Đoàn ĐBQH: Đồng Nai

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không