Lượt truy cập: 12629009
Người online: 100

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIII - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 20    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Lê Thanh Vân 23/12/1964 Nam Hải Dương Chuyển sinh hoạt từ Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng về Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương theo Nghị quyết 197/TB-BCTĐB
2 Ly Kiều Vân 20/1/1976 Nữ Quảng Trị
3 Hà Thị Vân 22/5/1962 Nữ Thanh Hoá
4 Lê Hiền Vân 29/10/1960 Nam TP Hà Nội
5 Pờ Hồng Vân 7/4/1977 Nữ Lai Châu
6 Trần Văn 26/5/1957 Nam Cà Mau
7 Nguyễn Tấn Vạn 22/12/1959 Nam Bạc Liêu
8 Nguyễn Sáng Vang 18/8/1957 Nam Tuyên Quang
9 Đỗ Văn Vẻ 26/3/1962 Nam Thái Bình
10 Nguyễn Hoàng Việt 25/8/1966 Nam Đồng Tháp

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10