Lượt truy cập: 14094475
Người online: 38

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 16    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Hồ Thị Vân 12/2/1983 Nữ Quảng Ngãi
2 Nguyễn Hồng Vân 21/9/1962 Nam Phú Yên
3 Nguyễn Thị Vân 27/6/1976 Nữ Yên Bái
4 Quàng Thị Vân 20/4/1985 Nữ Điện Biên
5 Lê Thanh Vân 23/12/1964 Nam Cà Mau
6 Tô Ái Vang 29/5/1975 Nữ Sóc Trăng
7 Mùa A Vảng 29/9/1983 Nam Điện Biên
8 Võ Trọng Việt 10/9/1957 Nam Lạng Sơn
9 Nguyễn Bắc Việt 22/2/1961 Nam Ninh Thuận
10 Đoàn Văn Việt 10/2/1963 Nam Lâm Đồng

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10