Người online: 476

Họ và tên: Trần Thị Vân

Tên thường gọi: Trần Thị Vân

Ngày sinh: 22/2/1975

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đại Lai, huyện Gia Bình , Bắc Ninh

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tiếng Anh sư phạm; Đại học chuyên ngành Luật kinh tế; Tiến sĩ chuyên ngành lịch sử Đảng

Nghề nghiệp, chức vụ : Uỷ viên Uỷ ban Xã hội của Quốc hội; Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bắc Ninh

Nơi làm việc: Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh

Ngày vào đảng: 6/1/2006

Đoàn ĐBQH: Bắc Ninh

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh