Lượt truy cập: 13597243
Người online: 109
   Kết quả tìm được: 43    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Hoàng Thanh Tùng 25/12/1966 Nam Sóc Trăng
2 Bùi Văn Xuyền 14/7/1959 Nam Thái Bình

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10