Người online: 962
   Kết quả tìm được: 45    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Việt Hà 3/12/1985 Nữ Tuyên Quang
2 Nguyễn Quốc Hận 17/2/1965 Nam Cà Mau
3 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 11/1/1974 Nữ TP Hồ Chí Minh
4 Trần Hữu Hậu 9/10/1960 Nam Tây Ninh
5 Đỗ Đức Hiển 14/9/1977 Nam TP Hồ Chí Minh
6 Hoàng Minh Hiếu 17/8/1976 Nam Nghệ An
7 Phạm Văn Hòa 2/10/1962 Nam Đồng Tháp
8 Bùi Sỹ Hoàn 8/8/1975 Nam Hải Dương
9 Lê Thanh Hoàn 1/8/1976 Nam Thanh Hoá
10 U Huấn 22/1/1980 Nam Kon Tum

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10