Người online: 926
   Kết quả tìm được: 45    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Thị Thu Thủy 7/8/1976 Nữ Bình Định
2 Hoàng Thanh Tùng 25/12/1966 Nam Sóc Trăng
3 Phạm Thị Xuân 11/10/1991 Nữ Thanh Hoá
4 Tạ Thị Yên 18/11/1972 Nữ Điện Biên

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10