Người online: 855
   Kết quả tìm được: 45    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Trần Quốc Quân 2/10/1987 Nam Long An
2 Tô Văn Tám 10/10/1963 Nam Kon Tum
3 Lê Xuân Thân 2/5/1961 Nam Khánh Hoà
4 Hà Phước Thắng 26/3/1976 Nam TP Hồ Chí Minh
5 Nguyễn Việt Thắng 13/3/1972 Nam Kiên Giang
6 Ngô Trung Thành 29/1/1975 Nam Đắk Lắk
7 Bùi Xuân Thống 17/4/1976 Nam Đồng Nai
8 Nguyễn Văn Thuận 15/1/1958 Nam Ninh Thuận
9 Trần Thị Diệu Thúy 8/3/1977 Nữ TP Hồ Chí Minh
10 Nguyễn Phương Thủy 18/9/1974 Nữ TP Hà Nội

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10