Lượt truy cập: 1235329819
Người online: 644
   Kết quả tìm được: 45    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 490

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Hoàng Quốc Khánh 30/9/1974 Nam Lai Châu
2 Bùi Mạnh Khoa 2/6/1972 Nam Thanh Hoá
3 Sùng A Lềnh 16/8/1975 Nam Lào Cai
4 Vũ Ngọc Long 23/8/1971 Nam Bình Phước
5 Trần Nhật Minh 9/4/1970 Nam Nghệ An
6 Đặng Bích Ngọc 29/9/1980 Nữ Hoà Bình
7 Trần Hồng Nguyên 26/5/1969 Nữ Bình Thuận
8 Nguyễn Thị Yến Nhi 7/6/1980 Nữ Bến Tre
9 Trần Thị Kim Nhung 12/2/1973 Nữ Quảng Ninh
10 Nguyễn Thị Mai Phương 10/8/1970 Nữ Gia Lai

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10