Lượt truy cập: 13596301
Người online: 179
   Kết quả tìm được: 44    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Huỳnh Thanh Liêm 16/3/1966 Nam Đồng Nai
2 Hầu Văn Lý 8/7/1967 Nam Hà Giang
3 Nguyễn Văn Man 12/1/1966 Nam Quảng Bình
4 Cầm Thị Mẫn 12/11/1970 Nữ Thanh Hoá
5 Đặng Ngọc Nghĩa 11/7/1959 Nam Thừa Thiên - Huế
6 Nguyễn Trọng Nghĩa 6/3/1962 Nam Tiền Giang
7 Nguyễn Quang Ngọc 28/9/1968 Nam Nam Định
8 Phạm Huyền Ngọc 4/10/1962 Nam Ninh Thuận Thôi giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận từ 01/5/2020
9 Phạm Thành Tâm 15/12/1960 Nam Hậu Giang
10 Hồ Văn Thái 12/11/1968 Nam Kiên Giang

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10