Người online: 400

Họ và tên: Trần Thị Thu Phước

Tên thường gọi: Trần Thị Thu Phước

Ngày sinh: 20/10/1976

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Xơ-đăng

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước , Bình Định

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành cảnh sát; Thạc sĩ luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Thượng tá, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum

Nơi làm việc: Công an tỉnh Kon Tum

Ngày vào đảng: 17/8/1998

Đoàn ĐBQH: Kon Tum

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không